Thái Bình Thiên Quốc, Cuộc Nổi Dậy Vĩ Đại Trong Lịch Sử Trung Quốc

Mời các bạn nghe truyện lịch sử "Thái Bình Thiên Quốc, Cuộc Nổi Dậy Vĩ Đại Trong Lịch Sử Trung Quốc" của tác giả Battlecry được đọc bởi giọng nói của Battlecry qua trang Nhất Truyện - NhatTruyen.one.

Thái Bình Thiên Quốc, Cuộc Nổi Dậy Vĩ Đại Trong Lịch Sử Trung Quốc

battlecry

Battlecry

75

0

Thái Bình Thiên Quốc, hay còn được gọi là Thiên Quốc, là một nhà nước tôn giáo thần quyền Kitô giáo trong lịch sử Trung Quốc. Nó được hình thành từ cuộc nổi dậy của nông dân do Hồng Tú Toàn cầm đầu vào giữa thế kỷ 19. Thời kỳ đó, Trung Quốc đang chịu sự cai trị của triều đình Thanh. Các tầng lớp nông dân và lao động trong xã hội đang chịu sự bóp méo và khổ đau từ chính quyền Thanh. Họ bị ép buộc phải đóng các khoản thuế cao và cung cấp lao động miễn phí cho hoàng tộc Thanh, khiến họ sống dưới cảnh đói khổ và thiếu thốn. Trước tình hình này, Hồng Tú Toàn đã cùng những người nông dân khác tiến hành nổi dậy phản kháng, mong muốn giành lại độc lập cho dân tộc và sự chính đáng trong đời sống. Các cuộc kháng chiến của Thái Bình Thiên Quốc đã gây ra những đòn kết liễu đau đớn cho thực dân Thanh. Trong lịch sử Trung Quốc, Thái Bình Thiên Quốc được coi là một phong trào cách mạng lớn, đòi hỏi sự can đảm và nghị lực của những người dân bình thường để đấu tranh cho độc lập và sự bình đẳng. Câu chuyện về Thái Bình Thiên Quốc chứa đựng những giá trị về tinh thần đấu tranh cho tự do, chính nghĩa, và sự công bằng.