21 Nguyên Tắc Tự Do Tài Chính

Mời quý thính giả cùng đón nghe thành công làm giàu 21 Nguyên Tắc Tự Do Tài Chính của tác giả Brian Tracy qua giọng đọc

21 Nguyên Tắc Tự Do Tài Chính

Chưa cập nhật

brian tracy

12

0

“21 Nguyên tắc tự do tài chính” được viết với sự tóm lược ra ngắn ngọn và dễ hiểu của ông Brian Trancy. Với các nguyên tắc từ việc thay đổi suy nghĩ, đến đi vào tính hành động và hành động ngay lập tức, rồi tư duy rộng để đưa bản thân chạm đến sự thành công lớn với chính mình.