Hành Trình Tự Do Tài Chính

Mời quý thính giả cùng đón nghe thành công làm giàu Hành Trình Tự Do Tài Chính của tác giả Hiếu Nguyễn (Hiếu TV) qua giọng đọc Hiếu Nguyễn (Hiếu TV)

Hành Trình Tự Do Tài Chính

Chưa cập nhật

Hiếu Nguyễn (Hiếu TV)

41

0

Trong tập series này, tôi tập trung đào sâu chia sẻ cho các bạn thế nào là tự do tài chính và vì sao tự do tài chính sẽ tạo ra nhiều giá trị cho cuộc sống của chúng ta. Bên cạnh đó, tôi cũng giới thiệu thêm một vài khái niệm như “F**k You Money” (là một câu nói rất nổi tiếng trong cộng đồng tự do tài chính) và cả những khái niệm của riêng tôi như Escape Velocity…