Thiên Nhai Hiệp Lữ

Mời quý thính giả cùng đón nghe truyện kiếm hiệp Thiên Nhai Hiệp Lữ của tác giả Ngọa Long Sinh qua giọng đọc Duy Khánh

Thiên Nhai Hiệp Lữ

Chưa cập nhật

ngọa long sinh

8

0

Mời quý thính giả cùng đón nghe truyện kiếm hiệp Thiên Nhai Hiệp Lữ của tác giả Ngọa Long Sinh qua giọng đọc Duy Khánh
Thiên Nhai hiệp lữ là phần sau của truyện Mai Hoa quái kiệt.
Khi Lâm Hàn Thanh vận công lực toàn thân chống lại luồng kỳ nhiệt, chàng chỉ cảm thấy kỳ nhiệt chạy khắp toàn thân khiến chàng không thể chịu đựng nổi, nhưng khi chàng buông lơi thì trái lại khả năng chịu đựng tăng lên, luồng kỳ nhiệt cũng tăng lên từng hồi khiến chàng dần dần chìm vào cõi mê.
Khi tỉnh dậy, phương Đông hiện ra một vùng trắng sáng, Lâm Hàn Thanh qua đêm tại bãi cỏ hoang này. Sương sớm cùng mồ hôi đọng lại thấm ướt áo chàng. Lâm Hàn Thanh duỗi hai chân, từ từ ngồi dậy, chỉ cảm thất mình như vừa qua một cơn bệnh nặng, toàn thân yếu ớt rũ riệt. Chàng gắng gượng bò dậy, định rõ phương hướng rồi chậm rãi lê bước...